# جوک_جالب

فرق عمده مامان وباباها در این نکته است......

مکالمه ما با مامانامون: ما:مامان؟ مامان:جانم؟ ما:آب میخوام. مامان:چشم. ما:مامان گرسنمه. مامان:چشم الان یه چیزی میارم بخوری عزیزم. ما:مامان من زن میخوام. مامان:چشم.زنم برات میگیرم. ما:مامان من محبت میخوام. مامان:الهی ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 15 بازدید